Få besøg

Filiorum tilbyder også at komme ud til jer i skolen eller børnehaven og møde jer, der hvor I og jeres børn er. Vi skræddersyr forskellige forløb alt efter aldersgruppe og læringsformål og har derfor udviklet initiativerne Scenekunst på Skoleskemaet, Scenekunst i Børnehaven og Skuespilleren træder op. Kontakt Filiorum, hvis du har særlige ideer og ønsker.

 

Scenekunst på Skoleskemaet

Scenekunst på Skoleskemaet er Filiorums skræddersyede undervisningsforløb, som introducerer eleverne for teatrets virkemidler og redskaber i øjenhøjde præcist til dem. Filiorum sørger for, at scenekunsten som læring kan indgå direkte i klassens årsplaner og møde trinmålene. Scenekunsten introducerer eleverne for udtryksformer og æstetik i en sammenhængende helhed; skreven tekst, talt sprog, kropslig bevægelse, iscenesættelse, scenografi, lys, lyd/musik og rum.

Skolen kan med forløbet præsentere eleverne for det omgivende samfund og det lokale foreningsliv, sådan som det er hensigten i folkeskolereformen. Læs mere om Scenekunst på Skoleskemaet her.

 

Scenekunst i Børnehaven

Også de yngre børn i børnehavealderen kan få glæde af et skræddersyet forløb tilpasset deres alderstrin. Her introduceres de til teatrets virkemidler og magi. En teaterpædagog besøger børnehaven og forbereder med leg og øvelser børnene på den forestilling, de skal ind og se og efterfølgende skaber teaterpædagogen en ramme for at forstå og åbne den netop sete forestilling og dens tematikker op, bl.a. gennem øvelser, hvor kroppen aktiveres. Kontakt Filiorum for mere information eller læs mere her.

 

Skuespilleren træder op

Filiorum tilbyder også at arrangere besøg af en skuespiller i børnehaven eller børnehaveklassen. I børnehaverne er det mest for stuerne med de lidt ældre børn. Skuespilleren interagerer med børnene og lærer dem/leger med dem om teater. Typisk har skuespilleren et par tøjstativer og nogle store kufferter med – på stativer og i kufferter gemmer der sig et paradis af udklædningsremedjer – og børnenes forståelse af ’at spille teater’ skærpes enormt. Kontakt Filiorum for mere information.

 

Workshopforløb

Vi skræddersyr også gerne andre typer scenekunstforløb, hvor vi kommer ud til jer i jeres institution. Kontakt Filiorum, hvis du har særlige ideer og ønsker.